"Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματος [email protected]”, είναι το θέμα ημερίδας η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 – 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος [email protected] και αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων. Σύντομη παρουσίαση (video) του [email protected] είναι διαθέσιμη εδώ.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Για διαδικτυακή εγγραφή στην ημερίδα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.greenhospital-project.eu/smart-energy-systems-for-sustainable-hospitals/