Με αναστολή λειτουργίας κινδυνεύουν 49 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ και πιθανότατα δεν θα συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό για την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, πρόκειται για σχολές που παρουσιάζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως προκύπτει από την πρόσφατη Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Οι σχολές αυτές χαρακτηρίζονται από τους αξιολογητές ως «μη αυτοδύναμες» και λειτουργούν αυτή την στιγμή με λιγότερα από εννέα μέλη ΔΕΠ, κάτι που δεν συνιστά πανεπιστήμιο ή τεχνολογικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με την έκθεση ΑΔΙΠ, παρά την εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά, ένας σημαντικός αριθμός τμημάτων ΑΕΙ εξακολουθεί να μην πληροί το κριτήριο της αυτοδυναμίας, δηλαδή τα μέλη των ΔΕΠ/ΕΠ να είναι περισσότερα από εννέα.

Πρόκειται για τα:
  • Ισπανικής Γλώσσας, Τουρκικών Σπουδών και Σλαβικών σχολών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου,
  • Επιστήμης Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
  • Μηχανικών Πληροφορικής και Εικαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
  • Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
  • Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Όσον αφορά τα ΤΕΙ, με λουκέτο κινδυνεύουν αρκετά τμήματα.

Στο ΤΕΙ Αθήνας, κινδυνεύουν τα τμήματα Αισθητικής, Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής, Προσχολικής Αγωγής και Βιβλιοθηκονομίας.

Στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας κινδυνεύουν τα τμήματα Οικολογίας και Νοσηλευτικής.

Στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αντίστοιχα, στο στόχαστρο βρίσκονται τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαιευτικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Ψηδιακών Μέσων.

Στο ΤΕΙ Ηπείρου κινδυνεύουν τα τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Λογοθεραπείας και Νοσηλευτικής.

Στο ΤΕΙ Θεσσαλίας τα τμήματα Διατροφής, Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Τεχνολογίας Τροφίμων και Πολιτικών Μηχανικών.

Στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, τα τμήματα Λογιστικής, Αισθητικής, Προσχολικής Αγωγής, Μηχανολόγων Οχημάτων.

Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων και Τεχνολόγων Περιβάλλοντος.

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τα τμήματα Διοίκησης Συστημάτων Ανεφοδιασμού και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης.

Στο ΤΕΙ Κρήτης κινδυνεύουν τα τμήματα Διατροφής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου τα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής, Λογιστικής, και Τεχνολογίας Τροφίμων.

Τέλος, στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κινδυνεύουν τα τμήματα Λογιστικής, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού και Διοίκησης Τουριστικών Μονάδων.

newpost.gr από Έθνος της Κυριακής