Ο Εμμανουήλ Ζερβουδάκης εξελέγη πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με 11 ψήφους υπέρ 8 λευκά, και 1 άκυρο κατά τη σημερινή διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου .

Αντιπρόεδρος εξελέγη κατά την διαδικασία της δεύτερης ψηφοφορίας ο Γεώργιος Κουτεντάκης με 11 ψήφους υπέρ και 8 λευκά, ενώ στη θέση του γραμματέα εκλέχτηκε ο Αναγνωστάκης Γεώργιος από την παράταξη της πλειοψηφίας μετά την άρνηση των παρατάξεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης να υποδείξουν υποψήφιο για την θέση αυτή .

Επίσης έγιναν και οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και για τον εκπρόσωπο του Δήμου Βιάννου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής :

Εκλογή Τακτικών μελών Οικονομικής Επιτροπής
Κατά αλφαβητική σειρά:
1. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
2. ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
4. ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
6. ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εκπρόσωπος στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κρήτης
1. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ