Μείωση στην παραγωγή αρκετών γεωργικών προϊόντων καταγράφουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) από την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα, αναφορικά με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, για το έτος 2012. 

Ειδικότερα για το σκληρό σιτάρι καταγράφεται μείωση παραγωγής σε ποσοστό 5,5 % το 2012 σε σχέση με το 2011, στο καλαμπόκι μείωση 0,1%, στο βαμβάκι μείωση 4,2%, στα πορτοκάλια μείωση 0,1%, στο ροδάκινο μείωση 5,4% ενώ η μεγαλύτερη μείωση το 2012 σημειώθηκε στην παραγωγή πατάτας. Οι μόνος εξαιρέσεις προϊόντων το 2012 που πέτυχαν έστω και οριακή αύξηση είναι τα τεύτλα (3,7%), η τομάτα (0,1%) και το ελαιόλαδο (1,4%). Ωστόσο, τόσο τα τεύτλα όσο και το ελαιόλαδο το 2013 θα καταγράφουν σίγουρα μείωση και μάλιστα πολύ μεγάλη λόγω των γνωστών προβλημάτων που προέκυψαν.

Υπενθυμίζουμε ότι η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα το 2013 μειώθηκε δραματικά λόγω της ακαρπίας που έπληξε της καλλιέργειες στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Επίσης, γνωστή είναι και η μείωση της καλλιέργειας τεύτλων λόγω των προβλημάτων με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Στα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ για λόγους συγκρισιμότητας δίνονται και στοιχεία των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011.

Οι μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, σε ορισμένα είδη προϊόντων ( που αφορούν και στην Κρήτη) , είναι οι εξής:

Στην παραγωγή ελαιόλαδου, μείωση 7,1 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 3,4% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 16,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. 
Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 328,3 χιλ. τόνοι το 2008, 305,0 χιλ. τόνοι το 2009, 294,6 χιλ. τόνοι το 2010, 343,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 348,6 χιλ. τόνοι το 2012.

Στην παραγωγή πατάτας, αύξηση 1,9 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 0,5% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 6,4% το 2012 σε σχέση με το 2011. 
Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 913,5 χιλ. τόνοι το 2008, 930,8 χιλ. τόνοι το 2009, 926,3 χιλ. τόνοι το 2010, 920,7 χιλ. τόνοι το 2011 και 861,5 χιλ. τόνοι το 2012.

Στην παραγωγή τομάτας, αύξηση 13,2 % το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 6,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 13,9% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . 
Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.379,0, χιλ. τόνοι το 2008, 1.561,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.467,3 χιλ. τόνοι το 2010, 1.263,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 1.264,8 χιλ. τόνοι το 2012.

Στην παραγωγή μούστου, μείωση 9,7% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση 1,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 6,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και αύξηση 7,5% το 2012 σε σχέση με το 2011 . 
Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 400,4 χιλ. τόνοι το 2008, 361,7 χιλ. τόνοι το 2009, 355,9 χιλ. τόνοι το 2010, 333,8 χιλ. τόνοι το 2011 και 358,7 χιλ. τόνοι το 2012.

Στην παραγωγή πορτοκαλιών, αύξηση 15,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 11,7% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,1% το 2012 σε σχέση με το 2011 . 
Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 827,7 χιλ. τόνοι το 2008, 956,3 χιλ. τόνοι το 2009, 964,0 χιλ. τόνοι το 2010, 851,4 χιλ. τόνοι το 2011 και 850,9 χιλ. τόνοι το 2012,

Στην παραγωγή κρέατος, µείωση 12,5% το 2009 σε σχέση µε το 2008, µείωση 2,6% το 2010 σε σχέση µε το 2009, αύξηση 0,2 % το 2011 σε σχέση µε το 2010 και αύξηση 5,4% το 2012 σε σχέση µε το 2011. 
Συγκεκριµένα, παρήχθησαν 490,5 χιλ. τόνοι το 2008, 429,2 χιλ. τόνοι το 2009, 417,9 χιλ. τόνοι το 2010, 418,9 χιλ. τόνοι το 2011 και 441,5 χιλ. τόνοι το 2012 

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον όγκο της παραγωγής αγροτικών προιόντων εδώ 

Μείωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2012 οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν στη χώρα μας σημειώνουν μείωση. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν (σύνολο αροτραίων, κηπευτικής γης και μόνιμων καλλιεργειών) παρουσίασαν μείωση 0,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 1,4% το 2012 σε σχέση με το 2011.

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν ήταν:
32.535,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
32.361,5 χιλ. στρέμματα το 2009,
32.380,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
32.200,8 χιλ. στρέμματα το 2011,
31.745,5 χιλ στρέμματα. το 2012.

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) της χώρας παρουσίασε μείωση 0,3% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση 0,2% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010 και μείωση 0,7% το 2012 σε σχέση με το 2011. Συγκεκριμένα, η συνολική γεωργική γη ήταν:
37.091,0 χιλ. στρέμματα το 2008,
36.992,7 χιλ. στρέμματα το 2009,
37.080,3 χιλ. στρέμματα το 2010,
37.012,9 χιλ. στρέμματα το 2011,
36.766,1 χιλ στρέμματα το 2012.

Δείτε τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις εδώ