Με απόφαση του δημάρχου Ηρακλείου, κ. Βασίλη Λαμπρινού, ορίστηκαν οι πρόεδροι των επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Γιώργος Καραντινός, και πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας, Γιάννης Αναστασάκης.