Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

1. Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν (ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα για το έτος 2014 (3326/99721/1-8-2014 έγγραφο Υπ.Α.Α.Τ.), οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς, μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr. Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

2. Το Δικαίωμα Αναφύτευσης αμπέλων αποδεικνύεται με έγγραφο από τις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ. και αποτελεί την άδεια αναφύτευσης σε αντικατάσταση παλαιότερου αμπελιού.

Για την έκδοση άδειας αναφύτευσης αμπελιού πρέπει να ακολουθηθεί από τον παραγωγό η νόμιμη διαδικασία.
Τα δικαιώματα αναφύτευσης έχουν ημερομηνία λήξης, δύνανται να μεταβιβασθούν πριν λήξουν (πωληθούν, παραχωρηθούν). Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων αναφύτευσης γίνεται με την μεσολάβηση των Υπηρεσιών που τα έχουν εκδώσει και όχι απευθείας μεταξύ των παραγωγών.

3. Συνεχίζεται έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2014, στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ., η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα της Δ.Α.Ο.Κ. Χανίων 28213465522821346552 και 28213465532821346553.