Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γρηγόρη Ροκαδάκη επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί στο γραφείο του οι πρόεδροι και τα μέλη των Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων καθώς και των τμημάτων Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και του επέδωσαν υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τις επικείμενες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Στη συνάντηση εξέφρασαν την αγωνία τους στον κ. Ροκαδάκη και του εξέθεσαν την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που έγιναν, οι οποίες καταργούν τα ανώτερα και κατώτατα όρια συμμετοχής σε διαγωνισμούς καθώς και το μητρώο πιστοποίησης εργοληπτικών επιχειρήσεων ( ΜΕΕΠ).

Στον κ. Ροκαδάκη ζητήθηκε να συμβάλει από την πλευρά του έτσι ώστε να διαχωριστούν τα έργα σε μικρά και μεγάλα ( όπως ήταν και πρωτύτερα ). Να υπαχθούν μόνον τα μεγάλα έργα στις οδηγίες όπως άλλωστε υποχρεούται να εφαρμόσει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για ότι αφορά τα μικρά και μεσαία, να μην επέλθει αλλαγή.

Επίσης, ανέφεραν στον Γενικό Γραμματέα το θέμα του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και ζήτησαν να παραμείνει ως Ταμείο το οποίο να έχει την δυνατότητα να εκδίδει εγγυητικές επιστολές για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών.

Ο κ. Ροκαδάκης δήλωσε ότι κατανοεί το πρόβλημα και δεσμεύτηκε να ζητήσει από το αρμόδιο υπουργείο να δει θετικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους, ώστε να βοηθηθεί ο κλάδος των εργοληπτών.