Η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Ιατρικής και το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, με την στήριξη του Δήμου Χανίων διοργανώνουν τη 2η Διημερίδα Επείγουσας Ιατρικής με θέμα:

«Η συμβολή της Εκπαίδευσης στην Βελτίωση των Παρεχόμενων Φροντίδων Επείγουσας Ιατρικής – Η συνεισφορά του προγράμματος ΗΑΕΜΕ» από την Παρασκευή 19 έως το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

Στη διημερίδα θα παρουσιασθούν θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα και θα γίνει διαδραστική παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων. Στον εκθεσιακό χώρο της διημερίδας θα υπάρχουν 3 σταθμοί επίδειξης για τον τρόπο λειτουργίας Ομάδων Αντιμετώπισης Βαρέως Πασχόντων (Ομάδα τραύματος, Ομάδα αναζωογόνησης, Ομάδα διακομιδής).

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα