Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει τη δυνατότητα άμεσης λειτουργίας ΔΩΡΕΑΝ ομάδων επιμόρφωσης και ενημέρωσης γονέων σχετικά με θέματα που αφορούν την ανατροφή των παιδιών και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. 

Οι ομάδες πρόκειται να υλοποιηθούν ΑΜΕΣΑ σε διάφορα σχολεία και άλλες δομές του Νομού και θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη 2014.

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής: 
1. Σύγχρονη οικογένεια, διάρκειας 50 ωρών
2. Σύνδεση σχολείου-οικογένειας, διάρκειας 50 ωρών
3. Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, διάρκειας 25 ωρών
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα, διάρκειας 25 ωρών
5. Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
• Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
• Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
• Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
• Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
• Θέματα διατροφής
• Σημασία της σωματικής άσκησης
• Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
• Σεξουαλική Αγωγή
• Τρίτη ηλικία και οικογένεια
• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
• Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Επαγγελματικός Προσανατολισμός
• Κατανάλωση και Διαφήμιση
• Οικογενειακός Προϋπολογισμός
• Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
• Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
• Προώθηση της ισότητας των φύλων
• Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
• Συνεργασία γονέων-μεταναστών
• Ψυχολογική Υποστήριξη
• Αγωγή Υγείας
• Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
• Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την παρακολούθηση ενός από τα παραπάνω προγράμματα λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας (αναγνωρισμένο από τον αντίστοιχο φορέα). 

Το εν λόγω έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χανίων και εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όσοι ενήλικες από τα Χανιά επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα από τα παραπάνω προγράμματα καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση που διανέμεται και συμπληρώνεται στο Κέντρο Δια Βίου του Δήμου Χανίων, στη Μυλωνογιάννη 71-73 (στο ισόγειο του Δημαρχείου), κατά τις πρωινές ώρες 10-12, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Οι διευθυντές και οι σύλλογοι γονέων που ενδιαφέρονται να λειτουργήσει σχετική ομάδα στο χώρο σχολείου τους καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Υπεύθυνη της Σχολής Γονέων Χανίων, Ψυχολόγο, Κτιστάκη Μαρία στο τηλέφωνο 6932211303. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 20-22 ατόμων και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2014.