Στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα παιδιά που μένουν εκτός παιδικών σταθμών, αναφέρεται σε ανακοίνωσή της, η Πρωτοβουλία Πολιτών Αυτοδιοίκησης Χανίων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

"Στις συνθήκες βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, σε μια μεγάλη κοινωνική κατηγορία, των γονέων στην επικράτεια του δήμου Χανίων, έρχεται να προστεθεί, τις μέρες αυτές, η αγωνία για το αν τα παιδιά τους θα γίνουν δεκτά σε κάποιον από τους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Αυτή η αγωνία δεν είναι καινούργια, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, όπως ανάλογα επαναλαμβάνονται και οι «εξηγήσεις» των υπεύθυνων των διαφόρων δομών του δήμου που εμπλέκονται στο πρόβλημα, οι οποίοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη βούλησης της πολιτείας να δώσει λύση σ’ αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα τους.

Ενώ η προσχολική αγωγή θα έπρεπε να εννοείται βασικό μέλημα του κράτους, η μετακύληση των ευθυνών της κεντρικής διοίκησης, του κράτους στον τομέα αυτό κλιμακώνεται παρασύροντας και το χώρο των νηπιαγωγείων, που άλλωστε βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης του υπουργείου Παιδείας.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών, θεωρώντας την προσχολική αγωγή αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης, την οποία είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να παρέχει στους πολίτες της, καλεί τη νέα δημοτική αρχή να αναλάβει τον κοινωνικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει κάθε δήμος. Πρωταρχική προτεραιότητα του δήμου Χανίων, είναι να δεχτεί άμεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, όλα τα παιδιά που έχουν ζητήσει να ενταχθούν στους παιδικούς σταθμούς, και παράλληλα να εργαστεί για την εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών και τη βελτίωση του υπάρχοντος δυναμικού των σταθμών.

Πρέπει, δηλαδή, να πράξει το ίδιο που πράττει και στη στοιχειώδη εκπαίδευση, αποδεχόμενη την ένταξη όλων των παιδιών, παρά τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν και εδώ. Χώροι υποδοχής για την ίδρυση νέων δομών μπορούν να διατεθούν είτε από την αξιοποίηση της υπάρχουσας περιουσίας του δήμου (π.χ. βίλα Κούνδουρου, κτίρια πρώην δημαρχείων), είτε από την ενοικίαση νέων, ενώ νέο προσωπικό πρέπει να προσληφθεί άμεσα.

Η πλειονότητα των προνηπίων στην πόλη των Χανίων δεν βρίσκουν πλέον θέση στα νηπιαγωγεία, που ελλειμματικά σε στέγη και εκπαιδευτικό προσωπικό μόλις που επαρκούν για την απορρόφηση των νηπίων, και μάλιστα με προβλήματα υπερστέγασης σε χώρους σχεδόν ακατάλληλους. Η σχολική επιτροπή του δήμου, η υπεύθυνη για τη σχολική στέγη, πρέπει εδώ να δώσει προτεραιότητα και μαζί με τους πολίτες να πιέσει την κεντρική διοίκηση να αναλάβει την ευθύνη της.

Ο δήμος Χανίων πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να προχωρήσει στην ενιαία διαχείριση και το συντονισμό των οργανισμών που λειτουργούν υπό την αιγίδα του (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ και Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, ΔΟΚΟΙΠΠ) και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που έχει, ώστε να μην βρεθούμε τα επόμενα χρόνια ξανά μπροστά σε παρόμοιες καταστάσεις.

Πρέπει να ικανοποιήσει το πάγιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Χανίων για δημιουργία παιδικού σταθμού για τα παιδιά των εργαζόμενων και να ενθαρρύνει και άλλα σωματεία, όπου με βάση τον αριθμό των εργαζόμενων επιτρέπεται, να προχωρήσουν στην ίδρυση νέων.

Να καταγγείλει και να αγωνισθεί για τη χρηματοδότηση των δημόσιων δομών, σύμφωνη με τις πάγιες ανάγκες τους, ώστε να καλύπτονται με μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό.

Έστω και προσωρινά, να αξιοποιήσει τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ και του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για την κάλυψη θέσεων σε παιδικούς σταθμούς, για τα δίδακτρα και τη σίτιση, στα οποία μέχρι σήμερα η δημοτική αρχή δεν συμμετείχε για διαφόρους λόγους. Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο ΔΟΚΟΙΠΠ, σε αντίθεση με ανάλογους οργανισμούς άλλων δήμων, δεν διεκδίκησε χρήματα μέσω ΕΣΠΑ, επιλογή που, δεδομένων των συνθηκών, δημιουργεί ερωτηματικά.

Η Πρωτοβουλία Πολιτών πιστεύει πως όταν υπάρχει πολιτική βούληση, τα βασικά δικαιώματα των δημοτών μπορούν να προστατεύονται. Με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπισθεί και το πρόβλημα της προσχολικής αγωγής. Και επειδή δύναμη μας πρέπει να είναι η ίδια η κοινωνία, επιβάλλεται ο δήμος Χανίων να καλέσει άμεσα, τους ίδιους τους γονείς για να τους ενημερώσει για τα σχέδια του".