Ο Δήμος Πλατανιά και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πλατανιά στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Την εκπαιδευτική περίοδο 2013-2014, υλοποιήθηκαν από το Κ.Δ.Β.Μ Δήμου Πλατανιά 36 τμήματα επιμόρφωσης, με 380 επιμορφούμενους να τα ολοκληρώνουν επιτυχώς, ενώ το σύνολο των αιτήσεων ξεπέρασαν τις
650.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πλατανιά μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα- θεματικά πεδία:Οικονομία-Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και
επικοινωνία, Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής
Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Αιτήσεις ξεκινάνε από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και γίνονται καθημερινά σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά. Επίσης, ενημερωτικό υλικό και έντυπο αιτήσεων βρίσκεται αναρτημένο
στο διαδίκτυο, στις διευθύνσεις www.platanias.gr και kdvmplatania.blogspot.com

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά, Δημαρχείο Πλατανιά, τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα 9.00π.μ-12.00μ.μ, Τετάρτη 13.00μ.μ-15.30μ.μ, Πέμπτη 9.00π.μ-11.30π.μ
Τηλ. Επικοιωνίας: 2821340047, Email επικοινωνίας: [email protected] Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: ΠΑΙΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, τηλ. 6977528019 Υπεύθυνη Οργάνωσης: ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, τηλ. 6949075762

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας