Στην Αθήνα αύριο Τετάρτη  θα βρίσκεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης, για να συμμετέχει στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι :

1.         Ενημέρωση Επιτροπής Θεσμών

2.         Διατύπωση απόψεων και παρατηρήσεων του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ :

      α) επί του Ειδικού Πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες,

      β) επί του Π.Δ. για τους μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

3.         Θεσμικό πλαίσιο για τα Περίπτερα

4.         Ορισμός εκπροσώπων

5.         Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις