Στο 1 τρις ευρώ ανέρχεται η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των εντύπων Ε9 έξι στους δέκα έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα ακίνητο. 

Τα ίδια στοιχεία καταδεικνύουν ότι επτά στους δέκα πολίτες διαθέτουν κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αντικειμενικής αξίας έως 100.000 ευρώ, ενώ μόλις 114.793 άτομα είναι ιδιοκτήτες αστικών ακινήτων των οποίων η αντικειμενική αξία υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. 

Δεδομένου ότι τα έσοδα που θα βεβαιωθούν εφέτος από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων φθάνουν τα 3,2 δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων από τον νέο φόρο ανέρχεται στο 0,3% της αξίας των ακινήτων των Ελλήνων.

Από την επεξεργασία των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 οι φορολογούμενοι προκύπτουν τα εξής:

5.569.336 άτομα διαθέτουν κτίσματα (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.) και οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού των οποίων η συνολική αντικειμενική αξία υπερβαίνει τα 520,49 δισ. ευρώ - κατά μέσο όρο η αξία των ακινήτων τους ανέρχεται σε 93.456,65 ευρώ

ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων ή 2.769.177 φορολογούμενοι έχουν στην κατοχή τους μικρή ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τα 50.000 ευρώ - η συνολική αξία των ακινήτων που έχουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι ανέρχεται σε 63,56 δισ. ευρώ, με τη μέση αξία να φθάνει τα 22.954,80 ευρώ

κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα αξίας από 50.000 έως 100.000 ευρώ διαθέτουν 1.356.081 φορολογούμενοι - το συνολικό ύψος της περιουσίας τους αγγίζει τα 96,83 δισ. ευρώ ή 71.404,53 ευρώ κατά μέσο όρο
ακίνητη περιουσία από 100.000 έως 200.000 ευρώ έχουν στην κατοχή τους 881.698 φορολογούμενοι, με τη συνολική αξία των ακινήτων τους να φθάνει τα 122,27 δισ. ευρώ ή 138.680,15 ευρώ κατά μέσο όρο

κτίσματα εντός και εκτός σχεδίου και οικόπεδα εντός σχεδίου αξίας από 100.000 έως 200.000 ευρώ διαθέτουν 447.587 φορολογούμενοι ή το 8% των ιδιοκτητών ακινήτων - το συνολικό ύψος της ακίνητης περιουσίας των συγκεκριμένων φορολογουμένων ανέρχεται σε 132,46 δισ. ευρώ ή 125.957,29 ευρώ κατά μέσο όρο

291.322 ιδιοκτήτες ακινήτων εκτός από τον ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν εφέτος και συμπληρωματικό φόρο, αφού η αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων τους υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ

αστικά ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ έχουν δηλώσει μόλις 114.793 άτομα που αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% του συνόλου των ιδιοκτητών. Η συνολική αντικειμενική αξία των αστικών ακινήτων που δήλωσαν οι εν λόγω φορολογούμενοι ανέρχεται σε 105,3 δισ. ευρώ και καλύπτει το 20,24% της συνολικής αξίας όλης της αστικής ακίνητης περιουσίας την οποία έχουν δηλώσει συνολικά οι 5,57 εκατ. ιδιοκτήτες. Καθένας από αυτούς τους «μεγαλοϊδιοκτήτες» έχει δηλώσει κατά μέσο όρο αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 917.779,04 ευρώ.

27.198 είναι οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν αστικά ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ μόλις 492 ιδιοκτήτες διαθέτουν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ. Η αξία των εν λόγω ακινήτων τους ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ ή 8.466.889,08 ευρώ κατά μέσο όρο.

zougla.gr