Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου Διακρατικού Συνέδριου με θέμα τον συντονισμό πολιτικών για τη βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας και την προώθηση της ευρυζωνικότητας. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας την Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «SIVA- Βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας μέσω κοινών πρωτοβουλιών που διευκολύνουν την διάδοση των ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» με τη συμμετοχή εταίρων (Δήμοι Περιφέρειες, Πανεπιστήμια, Κέντρα Επιχειρηματικότητας) από συνολικά 6 Ευρωπαϊκές Χώρες (Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία και Αυστρία). 

Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Έργου SIVA για την ευρυζωνική προσβασιμότητα στην περιοχή καθώς και καλές πρακτικές αξιοποίησης της χαρτογράφησης των υποδομών και υπηρεσιών ευρυζωνικότητας από τους φορείς του Δημοσίου. Επιπλέον παρουσιάστηκαν ηλεκτρονικά εργαλεία που συνδυάζουν τέτοιου είδους εφαρμογές με σκοπό την αξιολόγηση του κόστους των επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων δικτύων και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ψηφιακής προσβασιμότητας. 

Από πλευράς Κρήτης παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων, καθώς και ενδιαφέροντα προγράμματα που υλοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο από την Forthnet. 

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων συμμετείχε και εκπρόσωπος της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος (JTS) η οποία παρουσίασε την μετεξέλιξη του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τη δημιουργία των Μακροπεριφερειών Αδριατική- Ιονίου, Δούναβη και Βαλκανιών – Μεσογείου. 

Την δεύτερη ημέρα συζητήθηκαν χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για την υλοποίηση ανάλογων επενδύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Το Έργο SIVA συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (SEE Program), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α. 85%) και του Μηχανισμού Προ-ενταξιακής Βοήθειας (Μ.Π.Β. 85%).

Περαιτέρω πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στο www.siva-project.eu