Ενδιαφέρουσα απάντηση έλαβε ο βουλευτής Ηρακλείου Φραγκίσκος Παρασύρης από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ι. Κουτσούκο σε αναφορά που κατέθεσε για τις περίεργες εξελίξεις των τιμών του ελαιόλαδου.

Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κουτσούκος αναγνωρίζει το πρόβλημα τονίζοντας ότι το Υπουργείο του παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία το χαμηλό επίπεδο τιμών παραγωγού και παρεμβαίνει όπου μπορεί.

Το Υπουργείο θεωρεί πάντως ότι το φαινόμενο των χαμηλών τιμών ελαιόλαδου δεν δικαιολογείται για ένα προϊόν σύμβολο της ποιοτικής παραδοσιακής και υγιεινής διατροφής.

Το Υπουργείο στην απάντηση του προς τον κ. Παρασύρη παρουσιάζει 3 τομείς δράσεις που σχετίζονται με το κρητικό ελαιόλαδο. Συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

α) ανταποκρινόμενο σε αίτημα του ΣΕΔΗΚ, αλλά και άλλων φορέων, έθεσε το ζήτημα ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στην αρμόδια Διαχειριστική Επιτροπή της Ε.Ε., ώστε να αποσυμφορηθεί η αγορά από τις αδιάθετες ποσότητες. Το ΥΠΑΑΤ θα εξαντλήσει κάθε μέσο που προσφέρει το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο με στόχο την ενεργοποίηση του Μέτρου.
β) ανταποκρινόμενο στο αίτημα των συνεταιριστικών οργανώσεων της Κρήτης, έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η δανειοδότηση των οργανώσεων από τις τράπεζες, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ποσότητες για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, να ομαλοποιηθεί η αγορά και να αυξηθούν οι τιμές παραγωγού.
γ) δρομολόγησε όλες τις διαδικασίες για την οργάνωση , εποπτεία και ορθή εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2011. Πιο συγκεκριμένα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες πρόσληψης εποχικού προσωπικού ενώ οι Περιφέρειες με ελαιοκομικούς νομούς έχουν παραλάβει ήδη απόφαση για την προμήθεια υλικών δακοκτονίας. Παράλληλα, έχει ήδη υπογραφεί εισηγητική απόφαση από τον κ Σκανδαλίδη για την κατανομή πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.