Εκτός της λίστας των στρατοπέδων που αποδεσμεύονται, τέθηκε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου η χρήση του οποίου απο τον στρατό είναι αναγκαία.

Αυτά απαντά επι της ουσίας ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος σε σχετική Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, διευκρινίζοντας πως εαν στο μέλλον κριθεί ότι δεν χρειάζεται, θα εξεταστεί η αξιοποίησή του σε συνεργασία με τους φορείς του δημοσίου.

Στην απάντησή του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Το στρατόπεδο «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» εξακολουθεί να είναι ενεργό καθόσον εντός αυτού στρατωνίζονται Στρατιωτικές Μονάδες και ως εκ τούτου η λειτουργία του εξακολουθεί να κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την κάλυψη συγκεκριμένων επιχειρησιακών αναγκών.

Στο παρελθόν, το υπόψη στρατόπεδο εντάχθηκε στον Πίνακα Αποδεσμευομένων Στρατοπέδων, με σκοπό την αξιοποίησή του από την Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (Υ-ΑΜΣ), στο πλαίσιο του Ν. 2745/99. Η αξιοποίηση δια του προαναφερόμενου νόμου, των αποδεσμευομένων στρατοπέδων, αποσκοπεί στην εξεύρεση των απαιτουμένων πιστώσεων για τη δημιουργία νέων σύγχρονων στρατοπέδων, που θα υποδέχονται τις Στρατιωτικές Μονάδες εκείνων που αποδεσμεύονται, καθώς και τη συντήρηση των υφισταμένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2745/99, «στους χώρους των στρατοπέδων που απελευθερώνονται επιτρέπεται ο καθορισμός αστικών χρήσεων γης, ανεξαρτήτως των ισχυόντων ή προβλεπομένων χρήσεων και όρων δόμησης της περιοχής (ΓΠΣ, ΖΟΕ κλπ) στη βάση των κατευθύνσεων του συναφθέντος πρωτοκόλλου συνεργασίας Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – ΥΠ.ΕΘ.Α, που σκοπεύει παράλληλα με την αξιοποίηση των στρατοπέδων από τις Ένοπλες Δυνάμεις και στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στην πολεοδομική αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι ποσοστό τουλάχιστον 50% των χώρων αυτών θα προβλέπεται για κάλυψη αναγκών σε χώρους κοινόχρηστου πράσινου και κοινωφελών εξυπηρετήσεων».

Στο πλαίσιο του υπόψη νόμου, κατά το παρελθόν, συνεννοήσεις με τοπικούς φορείς, για μετεγκατάσταση του στρατοπέδου «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» δεν ευοδώθηκαν, λόγω του υπερβολικού κόστους που απαιτείτο και το οποίο αδυνατούσε να καλύψει η Στρατιωτική Υπηρεσία (Σ.Υ). Για το λόγο αυτόν αποφασίσθηκε η διατήρηση του για την κάλυψη των αναγκών της και ως εκ τούτου ανακλήθηκε από τον Πίνακα των Αποδεσμευομένων Στρατοπέδων της Υ.Α.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠ.ΕΘ.Α. και τα Γενικά Επιτελεία αντιμετωπίζουν θετικά κατά περίπτωση, τα αιτήματα των τοπικών φορέων για παραχωρήσεις κατά τη χρήση ανενεργών στρατοπέδων στις τοπικές κοινωνίες, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, εφόσον στο μέλλον αποφασισθεί ότι δεν είναι αναγκαίο επιχειρησιακά το προαναφερόμενο στρατόπεδο, θα εξεταστεί η αξιοποίησή του σε συνεργασία με τους λοιπούς Φορείς του Δημοσίου – ΟΤΑ-ΝΠΔΔ, προς αμοιβαίο όφελος της Σ.Υ, των υπόψη Φορέων, και των πολιτών του Δήμου γενικότερα."

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«1. Σκοπεύει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να παραχωρήσει στον Δήμο Χανίων το Στρατόπεδο Μαρκοπούλου και αν ναι με βάση ποια νομοθεσία και σε τι ποσοστό; 
2.Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν σε διάλογο με τον Δήμαρχο Χανίων και τους Βουλευτές του Νομού Χανίων;
3.Πώς θα λυθεί το θέμα της έλλειψης χώρων στο κτήριο της Αντιπεριφέρειας όπου συστεγάζονται τα δικαστήρια, ο Δικηγορικός Σύλλογος και η Αντιπεριφέρεια;»

Δείτε ολόκληρη την απάντηση του Υφυπουργού εδώ