Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματος [email protected]”, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 – 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014. 

Η ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος [email protected] και αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων.