Στους εφοριακούς επιχειρεί να μεταθέσει ο υπουργός Οικονομικών τις ευθύνες, για την αποτυχία της κυβέρνησης να πιάσει τους εισπρακτικούς στόχους στους οποίους δεσμεύτηκε με το Μνημόνιο.

Για το σκοπό αυτό το υπουργείο Οικονομικών ανήρτησε στο διαδίκτυο τη λίστα με τις εισπρακτικές επιδόσεις των ΔΟΥ όλης της χώρας. από εκεί προκύπτει ότι μέχρι και χθες 30 Μαϊου, έχουν "κλείσει" μόλις το 25% των εκκρεμών υποθέσεων που λιμνάζουν στα συρτάρια των τριών μεγαλυτέρων εφοριών της χώρας, ενώ μόλις 1 στις 7 εφορίες κατάφερε να ελέγξει μόλις το 10% των υποθέσεών τους.

Εφοριακοί από πλευράς τους υποστηρίζουν πως οι εντολές που είχαν όλους τους προηγούμενους μήνες ήταν να μην κάνουν ελέγχους αλλά να ρίχνουν το βάρος στις πάσης φύσεως ρυθμίσεις που ετοίμαζε η κυβέρνηση (αναδρομικές δηλώσεις 20ετίας, περαίωση ΦΠΑ κλπ, «τακτοποίηση» ημιυπαίθριων κοκ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως που ανήρτησε το υπουργείο Οικονομικών μέσω του δεσμού (http://www.gsis.gr/doyaudit) η ΦΑΕΕ Αθηνών έχει κλείσει τις 970 από τις 3.229 εκκρεμείς υποθέσεις της (23%), η ΦΑΕ Θεσσαλονίκης τις 314 από τις 1.258 (περίπου 20%) και η ΦΑΕ Πειραιά τις 598 από τις 1.171 (33,8%). Συνολικά οι ανέλεγκτες υποθέσεις στις εφορίες όλης της χώρας ξεπερνούν τις 209.000.

Οι δεκάδες πίνακες που έχουν αναρτηθεί περιλαμβάνουν για κάθε Δ.Ο.Υ. τα στοιχεία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας, του τελευταίου δεκαημέρου, και το σύνολο από την 1-1-2011. Σε ξεχωριστό πίνακα αναφέρονται τα αποτελέσματα ανά ημέρα για όλες τις Δ.Ο.Υ. και περιέχονται δεσμοί με την ανάλυση της συγκεκριμένης ημέρας ανά Δ.Ο.Υ.

Ο κάθε πίνακας αναφέρει το ποσοστό και τον αριθμό των υποθέσεων που έχουν κλείσει, το μέσο όρο και το σύνολο του ποσού που βεβαιώθηκε (μέρος του οποίου μπορεί ταυτόχρονα και να εισπράχθηκε) καθώς και το σημερινό σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων. Όλοι οι πίνακες μπορούν να ταξινομηθούν με βάση οποιοδήποτε στήλη.

Πέρα από τα συγκεκριμένα στοιχεία το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει και άλλους δείκτες απόδοσης των Υπηρεσιών και των δράσεών του, τους οποίους θα δημοσιεύει σταδιακά όταν συλλέγονται τα αντίστοιχα στοιχεία.

protothema.gr