Στο ετήσιο Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών που είναι μέλη στον Οργανισμό CPMR, θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης. 

Το συνέδριο ξεκινά την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014, και από την ίδρυση του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, η Κρήτη είναι ενεργό μέλος στη CPMR, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις Γιώργο Αλεξάκη.

Το Συνέδριο φέτος φιλοξενείται στην πόλη UMEA στη Βόρεια Σουηδία και εκεί έχουν προγραμματιστεί πολλές και σημαντικές συζητήσεις και συναντήσεις. 

Στην έναρξη του συνεδρίου θα συμμετέχουν όλες οι Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR : η Διαμεσογειακή Επιτροπή και η Επιτροπή των Νησιών (που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης), η Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, η Επιτροπή του Ατλαντικού Τόξου και της Βόρειας Θάλασσας.

Αντίστοιχα έχουν προβλεφθεί συναντήσεις των Εθνικών Αντιπροσωπειών, ειδικά για τις χώρες με εκτενή εκπροσώπηση όπως η Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Νορβηγία, Βρετανία.
Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα συναντηθούν και οι Ομάδες Εργασίας της CPMR για να παρουσιάσουν το Πρόγραμμα Δράσης τους για τη νέα περίοδο. Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στις Ομάδες Εργασίας που αφορούν τις μεταφορές, τη συνεργασία για τις «μακροπεριφέρειες» και ειδικά για αυτή της Αδριατικής - Ιονίου.