Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 14502610/10-1-2014 (ΦΕΚ Β/31/14-1-2014) που αφορά στην εγγραφή όλων των σημείων υδροληψίας (Γεωτρήσεις – Πηγάδια – Πηγές - Ποτάμια) στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Ε.Μ.Σ.Υ.), όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες επιφανειακού ή υπόγειου νερού, των παραπάνω ειδών σημείων υδροληψίας, οφείλουν να εγγράψουν τα σημεία υδροληψίας τους στο Ε.Μ.Σ.Υ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η σχετική Υπουργική απόφαση υπογραμμίζει ότι σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Η αίτηση υποβάλλεται στους αντίστοιχους ΔΗΜΟΥΣ και ως συνοδευτικά δικαιολογητικά απαιτούνται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων υδροληψίας (Χ, Ψ σε σύστημα Ε.Γ.Σ.Α).