Την 7η κατά σειρά ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας εξέδωσε η WIND Ελλάς, παρουσιάζοντας αναλυτικά το επιχειρηματικό και κοινωνικό της αποτύπωμα για το έτος 2013. 

Δίνοντας προτεραιότητα σε τέσσερις άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας την Αγορά, το Περιβάλλον, τους Εργαζόμενους και την Κοινωνία, η WIND υλοποιεί στρατηγικές και δράσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. 

Αξιοσημείωτα παραδείγματα δράσεων της WIND για το 2013 είναι:

• 54,3€ εκ. επενδύσεις κυρίως σε τεχνολογικές υποδομές
• Οικονομική Ενίσχυση σε 8 Κοινωνικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα μέσω της δρομικής χορηγίας «Run Greece» 
• 12,78% μείωση της συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας, κυρίως μέσω έργων αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών
• 38% μείωση των εκπομπών ρύπων
• Εξοικονόμηση 115 τόνων χαρτιού
• Περισσότερες από 16.500 ώρες για εκπαίδευση εργαζομένων
• Συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 180 ιδέες για απλοποιήσεις διαδικασιών που αφορούν στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και της καθημερινότητας των εργαζομένων
• Εφαρμογή του «Κώδικα Δεοντολογίας της WIND Ελλάς», ενίσχυση των πολιτικών για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων και ανάπτυξη της νέας εταιρικής κουλτούρας στην Εταιρική Διακυβέρνηση. 


O κ. Γιώργος Τσαπρούνης, Ανώτερος Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας για το έτος 2013 καταρτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο G3.1 του GRI και έλαβε πιστοποίηση επιπέδου Β+, ενώ επαληθεύτηκε από ανεξάρτητο εξωτερικό συνεργάτη, την TUV Ελλάς ως προς τα κεφάλαια Υγεία & Ασφάλεια και Περιβάλλον. 

Θέλοντας να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο 170μ2 δάσους, η WIND δεν προχώρησε σε εκτύπωση του Απολογισμού, ο οποίος είναι διαθέσιμος αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο www.windsr2013.gr