Επιστολή προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, απέστειλε ο Δήμαρχος Αποκόρωνα κος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, προτείνοντας μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής των καλλιεργητών του Αποκόρωνα, στην δαπάνη υπέρ της δακοκτονίας, τουλάχιστον κατά 50%, του ποσοστού 2% επί της αξίας του παραγόμενου ελαιολάδου. 

Ο κος Κουκιανάκης θεωρεί επιβεβλημένη και αναγκαία την μείωση του παραπάνω ποσοστού μιας και υπήρξε κραυγαλέα καθυστέρηση στην έναρξη εργασιών της εφαρμογής του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών στον Δήμο Αποκόρωνα.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

"ΘΕΜΑ : Μείωση της ποσοστιαίας συμμετοχής (επί της αξίας του παραγόμενου ελαιολάδου) των καλλιεργητών του δήμου Aποκορώνου, στη δαπάνη υπέρ δακοκτονίας

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3 %.

Σε συνέχεια των παραπάνω, αντικειμενικό δεδομένο αποτελεί η καθυστερημένη έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στις γεωγραφικές περιοχές του δήμου Αποκορώνου, ήτοι 19 Σεπτεμβρίου 2014, σε αντίθεση με την κατά πολύ ενωρίτερα έναρξη του στους υπόλοιπους δήμους του νομού μας.

Προς αποκατάσταση της φαινόμενης αδικίας σε βάρος των παραγωγών μας, καθώς οι ίδιοι δεν φέρουν την ευθύνη της αυτής καθυστέρησης, παρακαλούμε όπως υπάρξει διαφοροποίηση της φετινής εισφοράς υπέρ δακοκτονίας ώστε το ποσοστό 2% επί της αξίας του παραγόμενου ελαιολάδου που περιγράφεται στο με ΑΔΑ:ΩΒΔ1Η-ΩΕ4 να υποστεί μείωση κατά 50% τουλάχιστον.

Παρακαλούμε για τις δικές σας παραπέρα ενέργειες, ενημερώνοντας μας σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ"