Ημερίδα με θέμα “Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματος [email protected]”, διοργάνωσε το Πολυτεχνείο Κρήτης, το πρωί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος [email protected] και αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοσοκομείων και άλλων δημόσιων κτιρίων.