Τον κατάλογο των υποψηφίων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για εκλογή τους από τη γενική συνέλευση του Θεάτρου, πρότεινε ο δήμος Χανίων, ως μέτοχος. στην προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ως υποψήφια μέλη για εκλογή ορίστηκαν οι:

1) Κυνηγό Μιχαήλ (πλειοψηφία)
2) Νικάκη Ευαγγελία (πλειοψηφία)
3) Αθανασόπουλο Αθανάσιο (πλειοψηφία)
4) Μανουσάκη Ελένη (πλειοψηφία)
5) Πλεύρη Αριστέα (πλειοψηφία)
6) Λειψάκη Δημήτριο (μειοψηφία)

Η γενική συνέλευση του Θεάτρου, κατά την οποία θα γίνει και η εκλογή, θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία της εταιρείας (οδός Νικηφόρου Φωκά 5)