Σημαντικές υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου σε όσους δανειολήπτες επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με τις τράπεζες.

Ειδικότερα:

Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου ως πιστοποιημένη Ένωση προστασίας καταναλωτών περιλαμβάνεται στους εντεταλμένους φορείς που θα συνδράμουν στις προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως ορίζει ο νέος Νόμος 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Με βάση τον νόμο αυτόν επιδιώκεται να δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους ένα μέρος αυτών, που καθορίζεται από το Δικαστήριο. Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης.

Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας , εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του. Σημαντικό είναι επίσης το δικαίωμα που παρέχει ο νόμος στον υπερχρεωμένο να μπορεί να αποφύγει την αναγκαστική εκποίηση της πρώτης κατοικίας υπό προϋποθέσεις εφόσον κάνει χρήση του νόμου. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να συμφωνήσει με τους πιστωτές του στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και να επιτύχει έτσι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προσαρμοσμένη στα τωρινά οικονομικά δεδομένα του.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί Τμήμα Υπερχρέωσης με νομική κάλυψη ομάδας δικηγόρων και υπό την ευθύνη της γραμματέα της Ένωσης έγκριτης δικηγόρου Κας ΧρύσαςΣπανάκη. Καθημερινά δίνονται συμβουλές τηλεφωνικώς ή δια ζώσης κατόπιν ραντεβού. Οι υπηρεσίες της Ένωσης προσφέρονται στους καταναλωτές βασικά στο πρώτο και προαπαιτούμενο βήμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Την ίδια συνδρομή επίσης στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορούν να προσφέρουν δικηγόροι, που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδική λίστα στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, στον οποίο οι πολίτες μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες. Τα υπόλοιπα βήματα εφόσον απαιτηθούν έχουν νομικό/δικαστικό χαρακτήρα και διεκπεραιώνονται με την απαραίτητη νομική υποστήριξη από δικηγόρο.

Προκειμένου να συνδράμει η ΕΚΗ στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού,  χρειάζονται τα εξής έγγραφα:

Αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης οφειλών, που λαμβάνει από πιστωτικά ιδρύματα

Εκκαθαριστικά Εφορίας των τριών τελευταίων ετών (άλλες τράπεζες θέλουν 2 τελευταίων ετών) (αντίγραφο).

Ε1 του έτους 2010

Ε9 για ακίνητη περιουσία και τυχόν μεταβολές της (αντίγραφο) καθώς και την εμπορική αξία κάθε ακινήτου

ΕΤΑΚ (Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργία κτλ)

 Μέχρι στιγμής την βοήθεια της Ένωσης έχουν αναζητήσει 300 υπερχρεωμένοι καταναλωτές. Σε όσους από αυτούς διαπιστώθηκε το δικαίωμα χρήσης του νόμου η Ένωση μας έχει ήδη προχωρήσει στην εξωδικαστική διαδικασία ενώ  4 περιπτώσεις βρίσκονται σε στάδιο υποβολής στο Ειρηνοδικείο.

Δικαίωμα χρήσης του νόμου περί υπερχρεωμένων έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και  επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν και οι έμποροι που αποδεδειγμένα δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα και που έπαυσαν τις πληρωμές τους μετά την παύση της εμπορικής τους δράσης. Καλούνται λοιπόν οι καταναλωτές που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη χρηματικών οφειλών να έλθουν σε επαφή με την Ένωση Καταναλωτών για συμβουλές και πιθανές δράσεις διευθέτησης των χρεών τους