Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν άρση του φορολογικού απορρήτου με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβλέπει ότι θα δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των οφειλετών του Δημοσίου, με υποχρεώσεις για πάνω από ένα έτος καθώς και των παραβατών του ΚΒΣ για πλαστά και εικονικά στοιχεία.

Το νομοσχέδιο θέτει τα κριτήρια ελέγχου για ελεύθερους επαγγελματίες, τις προϋποθέσεις για την φοροκάρτα ενώ αυξάνει και τον φόρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών στο 0,2% από το 0,15%.

 Κατά προτεραιότητα οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα ελεγχθούν  είναι:

Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές ή φοροτεχνικοί που δηλώνουν καθαρό εισόδημα

•μικρότερο των 25.000 ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων 200.000 κατοίκων,

•μικρότερο των 20.000 ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων,

•μικρότερο των 15.000 ευρώ και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων,

Αυτόφωρο για την μη καταβολή ΦΠΑ και ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστιοσελίδα του in.gr το αδίκημα της μη καταβολής ΦΠΑ αλλά και ληξιπρόθεσμων οφειλών πάνω από ένα όριο μετατρέπεται από στιγμιαίο σε διαρκές και προβλέπονται οι διαδικασίες του αυτόφωρου.

Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής θα προϋποθέτει την εξόφληση των οφειλών. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στα θέματα ποινικής φύσεως που ρυθμίζει ο νόμος καθώς προβλέπεται συνεργασία μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του Προστασίας του Πολίτη.

Όσον αφορά στην εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων ηλεκτρονικά, επιβάλλεται πρόστιμο 200 ευρώ.

Φορολόγηση εταιρειών

Σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών, μικρές είναι οι αλλαγές στο ποσοστό φορολόγησης. Εφαρμόζεται συντελεστής 20% στα κέρδη της εταιρείας συνολικά και άλλο 25% στα διανεμόμενα με δυνατότητα επιστροφής μέρους του ποσού εάν ο συντελεστής φορολόγησης του προσώπου που εισπράττει το μέρισμα είναι μικρότερος του 25%. Με την προηγούμενη ρύθμιση τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούταν με 45% και μετά υπήρχε η δυνατότητα επιστροφής ανάλογα με την κλίμακα φορολόγησης. Για τα κέρδη της χρήσης του 2010, οι συντελεστές διαμορφώνονται σε 24% και 21% αντίστοιχα.

Τμηματική καταβολή ΦΠΑ

Με το σχέδιο νόμου επανέρχεται στην ουσία η ρύθμιση για την τμηματική καταβολή του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις. Με την υποβολή της δήλωσης θα καταβάλλεται το σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού ποσού και το υπόλοιπο 60% σε δύο δόσεις. Όλες οι δόσεις δεν μπορούν να είναι μικρότερες των 300 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το μέτρο αυτό δεν δίνει παρά ένα περιθώριο δύο μηνών στις μεγάλες επιχειρήσεις που υποβάλλουν κάθε μήνα δήλωση ΦΠΑ, καθώς από τον τρίτο μήνα και μετά θα πρέπει να πληρώνουν σχεδόν το 100% της οφειλής. Όφελος έχουν μικρές επιχειρήσεις (Β\’ κατηγορίας) ή εποχιακές.

Τι ισχύει για την φοροκάρτα

Η χρήση της φοροκάρτας για την καταγραφή των αποδείξεων λιανικής πώλησης θεσπίζεται ως εναλλακτικό μέτρο ενώ τονίζεται πως η χρήση της θα είναι ανώνυμη και προαιρετική.

Τα δεδομένα που θα καταγράφονται είναι:

α) ο ΑΦΜ του εκδότη της απόδειξης,

β) η ημερομηνία και

γ) το ποσό της συναλλαγής.

Οι λεπτομέρειες για την χρήση της θα βγουν με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Εισιτήρια 12 ευρώ στα καζίνο της χώρας

Το εισιτήριο για τα καζίνο διαμορφώνεται στα 12 ευρώ, από 15 που ίσχυε σήμερα με εξαίρεση τα καζίνο της Πάρνηθας, της Θεσσαλονίκης και της Κέρκυρας που ήταν 6 ευρώ.

Δεν διαγράφονται οι οφειλές προς το Δημόσιο

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο καθορίζονται σε \”εισπράξιμα\” και \”μη εισπράξιμα\”. Για να χαρακτηριστεί ένα χρέος μη εισπράξιμο χρειάζεται απόφαση του Ειδικού Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως τονίζεται, ακόμα και τα ανεπίδεκτα είσπραξης δεν θα διαγράφονται.

Παράταση μέχρι 1/1/2012 για την υπεραξία μετοχών

Ο συντελεστής φορολόγησης από την πώληση μετοχών αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ (αφορά συναλλαγές από 1/1/2011) ενώ η φορολόγηση της υπεραξίας ξεκινάει να εφαρμόζεται από 1/1/201.

Προγραμματισμός ελέγχων

Με το σχέδιο νόμου, επιχειρείται να μπει ένα πρόγραμμα στους ελέγχους κατά της φοροδιαφυγής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταστολής της Φοροδιαφυγής.

Θα έχει διάρκεια τρια χρόνια και θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους. Το πρώτο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα δημοσιοποιηθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2011 και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του Μαρτίου.

Αλλαγές στην στελέχωση των ελεγκτών

Το προσωπικό που θα στελεχώνει τις κρατικές υπηρεσίες για Είσπραξη των Εσόδων θα υπόκειται σε διαρκή έλεγχο και παρακολούθηση για την επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων.

Θα επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του υπουργείου Οικονομικών για συγκεκριμένη θητεία που θα είναι ανανεώσιμη και μόνο ένα ποσοστό από αυτούς θα έχουν προηγούμενη θητεία ως ελεγκτές (π,χ, 25%). Όσοι επιλέγονται θα υπογράφουν Δήλωση Επίτευξης Ποσοτικών και Ποιοτικών Στόχων, ανάλογα με τη θέση ευθύνης που θα κατέχουν. Σε περίπτωση που δεν πιάσουν τους στόχους θα γυρνούν στην παλιά τους θέση.