Απο την Διεύθυνση Δευττεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ανακοινώνεται, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι απορριπτόμενοι μαθητές των καταργημένων ειδικοτήτων του Ν..4172/2013 αρ.82, λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μπορούν να προσέλθουν στις εξεταστικές περιόδους Σεπτεμβρίου έως Οκτωβρίου 2014, Φεβρουαρίου 2015 & Μαΐου Ιουνίου 2015 προκειμένου να λάβουν απολυτήριο ή πτυχίο ή να προαχθούν (για το εσπερινό ΕΠΑ.Λ.).

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τους μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Ηρακλείου στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Ταχ. Δ/νση: ΑΧΕΠΑ Τ.Κ.71307 Ηράκλειου Τηλέφωνα: 2810-324880 & 237808 
Υπεύθυνος: κ. Αγγελάκης Κων/νος &

Για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ. στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Διλβόη Ν. Αλάτσατα Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810-323357 & 360741 
Υπεύθυνος: κ. Τσαγκαράκη Εύα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το 1ο ΕΠΑ.Λ. και το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου