Διακόσιες θέσεις εργασίας - απο τις οποίες οι μισές για νοσηλευτές - πεντάμηνης διάρκειας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, προκηρύσσονται στο πλαίσιο προγράμματος "προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα".

Συγκεκριμένα. ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας για συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», απέστειλει πρόταση για την κατανομή θέσεων Εργασίας 5μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 3.000 θέσεις). 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που παρατέθηκαν το Υπουργείο προχωρά στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα .

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη Υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί. 

Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, οι 200 θέσεις εργασίας έχουν ως εξής:

ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό: 20 θέσεις
ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής: 20 θέσεις
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: 20 θέσεις
ΔΕ Νοσηλευτών: 100 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό: 15 θέσεις
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό: 15 θέσεις
ΔΕ Τεχνικών: 10 θέσεις

Στις υπόλοιπες Υγειονομικές Περιφέρειες η κατανομή έχει ως εξής:

1η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 750
50 ΠΕ-ΤΕ- Διοικητικό-Λογιστικό
50 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
50 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
200 ΔΕ Νοσηλευτών
250 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
100 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50 ΔΕ Τεχνικών

2η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 650
60 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
40 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
40 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
250 ΔΕ Νοσηλευτών
120 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
100 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
40 ΔΕ Τεχνικών

3η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 350
50 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
25 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
25 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100 ΔΕ Νοσηλευτών
50 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
50 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50 ΔΕ Τεχνικών

4η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 300
20 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
150 ΔΕ Νοσηλευτών
30 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
30 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
30 ΔΕ Τεχνικών

5η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200
20 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
20 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
20 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
100 ΔΕ Νοσηλευτών
15 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
15 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
10 ΔΕ Τεχνικών

6η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 500
50 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
25 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
25 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
200 ΔΕ Νοσηλευτών
75 ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
75 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό
50 ΔΕ Τεχνικών

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Θέσεις: 5
2 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θέσεις: 15
3 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
4 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
4 ΔΕ Νοσηλευτών
4 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΚΕΘΕΑ Θέσεις: 10
3 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3 ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής
4 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Θέσεις: 5
2 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

ΟΚΑΝΑ Θέσεις: 15
3 ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό
2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
10 ΔΕ Νοσηλευτών