"Μηδενικές Καταβολές" μέχρι τον ερχόμενο Μάιο και διάσωση όλης της περιουσίας ,έως ότου γίνει η οριστική εκδίκαση το 2022 (!!)  αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων για ζευγάρι το οποίο προσέφυγε στον "νόμο Κατσέλη"

Αναλυτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης "με την ημερ 4/7/2014 απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,παρείχε τη δικαίωση, σε υπερχρεωμένο ζευγάρι, από χωριό της περιοχής του Δήμου Πλατανιά, καθώς οι Τράπεζες αρνήθηκαν να ρυθμίσουν το χρέος τους , του συζύγου ως οφειλέτη και της συζύγου ως εγγυήτριας, σε χρέος σε τρις Τράπεζες αλλά σε 12 δανειακές συμβάσεις (πιστωτικές κάρτες -καταναλωτικά δάνεια), συνολικού ποσού χρέωσης 56.363,40 ευρώ .

Συγκεκριμένα , πρόκειται για δανειολήπτες ζευγάρι , χωρίς παιδιά, ο σύζυγος ηλικίας 46 ετών , είναι ιδιωτικός υπάλληλος, με μηνιαίο μισθό 628,55 ευρώ, και 208,91 ευρώ ,ετησίως από γεωργικό εισόδημα η δε σύζυγος επιδοτούμενη άνεργη από τον Ο.Α.Ε.Δ

Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην διάθεσή τους
Ο σύζυγος
α)κατοικία 120 τ.μ εντός του οικισμού κυριότητας κατά 100%
β)Αγροτεμάχιο 2228 τ.μ μονοετής καλλιέργεια
γ)Αγροτεμάχιο 2.716 τ.μ με ελιές κυριότητας κατά 50%
δ)Αγροτεμάχιο 445 τ.μ με ελιές κυριότητας κατά 100%
ε)Ι.Χ αυτοκίνητο
Η σύζυγος δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά της

Το Ειρηνοδικείο Χανίων , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι δανειολήπτες, πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , καθώς του συζύγου μειώθηκε ο μισθός η δε σύζυγος είναι άνεργος , εγγεγραμμένη στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,

Στην Προσωρινή Διαταγή το Δικαστήριο αποφάσισε:

1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ Μηδενικές καταβολές . μέχρι στις 25-5-2015 με επανεξέταση βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης (η ημερομηνία εκδίκασης έχει οριστεί 25/2/2022 )και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των."