Από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι οι επαγγελματίες αδειούχοι υδραυλικοί, μηχανικοί εγκαταστάσεων, χειριστές μηχανημάτων έργου, εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αέριων καυσίμων και ψυκτικοί πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων, Γραφείο 24, Πλατεία Ελευθερίας (κτίριο παλιάς Νομαρχίας) μέχρι την 17/10/2014 για την αντικατάσταση των αδειών τους σύμφωνα με τα νέα Π.Δ. που έχουν εκδοθεί βάση του Ν. 3982/2011. 

Μετά από την παραπάνω ημερομηνία οι άδειες θα καταστούν άκυρες.