Το συνέδριο «Διαφοροποιημένη διδασκαλία: από την θεωρία στην διδακτική πράξη» που διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι: Αθ. Κατσαγκόλης ΠΕ11, Ελ. Πουλλά ΠΕ06, Δ. Αγγελιδάκη-Πετσαγγουράκη ΠΕ06 και Γ. Κορναράκης ΠΕ02 της ΠΔΕ Κρήτης σε συνεργασία με το Γυμνάσιο & ΓΕΛ Μαλίων, το ΓΕΛ Μοχού και το 1ο & 2ο Δημοτικό σχολείο Μαλίων, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και του Δήμου Χερσονήσου.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα Μάλια και στο Μοχό 10-12 Οκτωβρίου 2014.

Στόχος του συνεδρίου είναι να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί σε διδακτικές πρακτικές και στρατηγικές μάθησης και να τους δοθούν εργαλεία για να μπορούν να εφαρμόσουν μαθητοκεντρικές διδασκαλίες που να εντάσσουν όλους τους μαθητές στην μαθησιακή διαδικασία μέσα στην κανονική τάξη (mainstream class) και να μαθαίνουν ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγονται οι μαθησιακοί αποκλεισμοί και κατηγοριοποιήσεις και ως εκ τούτου θα περιορίζονται δραστικά οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και η ενδοσχολική και εξωσχολική βία.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν όπως και σε γονείς.