Συνάντηση με στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) είχε χθες το απόγευμα στο Καστέλλι ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης, παρουσία μελών της Δημοτικής Αρχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΕΤΕΠ, έχοντας διερευνητικό – ενημερωτικό χαρακτήρα και με επίκεντρο το πλαίσιο υλοποίησης του έργου του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου.

Στη διάρκεια της συνάντησης τα στελέχη της ΕΤΕΠ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους γύρω από το έργο, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση της συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου, όσο και ως προς τη χρηματοδότηση του αναδόχου - εφόσον τους ζητηθεί. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθούν γόνιμα οι διαδικασίες του διαγωνισμού και να υπάρξει ανάδοχος.

Παράλληλα, τη συζήτηση απασχόλησε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων και παρεμβάσεων στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου για τις αναγκαίες αναπτυξιακές συνοδές υποδομές γύρω από το έργο του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα στελέχη της ΕΤΕΠ συζήτησαν με τη Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας τις δυνατότητες χρηματοδότησης του Δήμου, είτε στον άξονα της απευθείας χρηματοδότησης, είτε στον άξονα της παροχής εγγυήσεων για χρηματοδότηση από τις ελληνικές τράπεζες ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η συνάντηση αποτέλεσε ουσιαστικά την αφετηρία διαλόγου, καθώς στην πορεία εξέλιξης του διαγωνισμού θα υπάρξουν νέες, διαδοχικές συναντήσεις.