Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα διαχείρισης λυμάτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, αφού η κατασκευή και λειτουργία υποδομών που εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος από λύματα και υγρά απόβλητα αποτελεί κύριο μέλημα της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και τη θωράκιση του περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Δημοτική Αρχή έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες, αποκτώντας περιβαλλοντική άδεια για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καστελλίου, μέσα από την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων συντήρησης και αναβάθμισής του.

Στον ίδιο άξονα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης υπέγραψε σήμερα στο Καστέλλι σύμβαση για το έργο «Κατασκευή αντλιοστασίων και αγωγών μεταφοράς λυμάτων Πολυθέας & Αρχαγγέλου της Δ.Ε. Καστελλίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 408.000,00€ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με έγκριση από τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή των απαιτούμενων έργων για την οριστική διευθέτηση γύρω από τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των οικισμών Καστελλίου, Διαβαϊδέ, Πολυθέας, Σκλαβεροχωρίου, Καρδουλιανού, Αρχαγγέλου, Αποστόλων και του πολεμικού αεροδρομίου στη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή τα έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν αφορούν σε:

α) κατασκευή αγωγών μεταφοράς λυμάτων (βαρύτητας & κατάθλιψης) και ενός (1) αντλιοστασίου, για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Καστελλίου και Πολυθέας.
β) κατασκευή ενός (1) αντλιοστασίου για τη μεταφορά των οικισμών Σκλαβεροχωρίου, Γαλενιανού και Αρχαγγέλου, ώστε να ελεγχθεί η παροχετευτικότητα του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού που μεταφέρει τα λύματα στην Ε.Ε.Λ.
Η κατασκευή των έργων των αποχετευτικών αγωγών και του δομικού μέρους των αντλιοστασίων θα γίνει για χρονικό ορίζοντα 40ετίας, ενώ η επιλογή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Αναλυτικά: 

Αντλιοστάσια
Τα αντλιοστάσια που θα κατασκευαστούν θα είναι κλασσικού τύπου, όπου συγκεντρώνονται τα λύματα από το δίκτυο βαρύτητας, είτε από τους καταθλιπτικούς αγωγούς, στους υγρούς θαλάμους και από εκεί μέσω των αντλιών κατάθλιψης προωθούνται στον καταθλιπτικό αγωγό. Συνολικά θα τοποθετηθούν δύο (2) αντλίες κατάθλιψης σε κάθε αντλιοστάσιο, μία (1) εν λειτουργία και μία (1) εφεδρική.

Δίκτυα μεταφοράς λυμάτων
Η διαστασιολόγηση των αγωγών αποχέτευσης, έγινε για χρονικό ορίζοντα 40ετίας. Οι αγωγοί που θα κατασκευαστούν είναι:
1) Διαδρομή εξωτερικού δικτύου από τον οικισμό Καστελλίου έως το υφιστάμενο φρεάτιο Φ6.
2) Διαδρομή εξωτερικού δικτύου από το υφιστάμενο φρεάτιο Φ21 έως το φρεάτιο ΚΑΑ.
3) Έλεγχος διαδρομής εξωτερικού δικτύου από το προτεινόμενο αντλιοστάσιο Α/Σ Αρχαγγέλου έως το υφιστάμενο φρεάτιο ΦΚ2