Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης:

"Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενημερώνει τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει φάκελο για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014, ότι οι αποφάσεις έγκρισης – κατάταξης στους επιλαχόντες – απόρριψης βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι να μεταβούν στα γραφεία των παραπάνω διευθύνσεων προκειμένου να παραλάβουν τις αποφάσεις που τους αφορούν επιδεικνύοντας την αστυνομική τους ταυτότητα.

Επιπλέον οι εγκεκριμένοι νέοι γεωργοί θα πρέπει να προσκομίσουν εκτός της ταυτότητάς τους και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς το IBAN του λογαριασμού τους."