Ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου του Σ.Ε.ΠΑ.ΣΥ.Τ:

"Στα πλαίσια των μέχρι τώρα συναντήσεων (Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος κ.τ.λ.) ο Σύλλογός της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, με την παρουσία του Προέδρου συν. Στέλιου Βοργιά (και Γεν. Γραμματέα ΕΚΗ) του Αντιπρ. συν. Γιάννη Δραμουντάνη και του αν. Γραμ. Οικονομικού συν. Νίκου Σταμούλου, πραγματοποίησε στις 8.10.14 στην Βουλή των Ελλήνων, συνάντηση με τον υπεύθυνο του τομέα Ανάπτυξης και Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκη Γ., με θέμα «Ο ρόλος των Συνεταιριστικών Τραπεζών στην ανάπτυξη της περιφέρειας και η χρηματοδότηση τους (μαζί και της Πανελλήνιας Τράπεζας) από το ΤΧΣ.

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες εκφράστηκαν δια στόματος του κ. Σταθάκη ήταν :

1. Οι συνεταιριστικές Τράπεζες αποτελούν και πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν, το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην περιφέρεια και της εν γένει εθνικής οικονομίας μας.

2. Αναγνωρίζεται η μέχρι τώρα άνιση αντιμετώπιση τους, σε σχέση με τις συστημικές Τράπεζες, που έχουν χρηματοδοτηθεί με πολλά δις ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης και που έχει σαν αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

3. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, τόσο στην Πανελλήνια όσο και στις Συνεταιριστικές Τράπεζες που θα το έχουν ανάγκη, να χρηματοδοτηθούν από το ΤΧΣ.

4. Ο ηγετικός ρόλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, στο χώρο των συν/κών Tραπεζών της χώρας

Τέλος ο κ. Σταθάκης, κατόπιν αιτήματος μας, δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση σε επίπεδο Αρχηγού κόμματος με την παρουσία του κ. Αλέξη Τσίπρα . και των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνεταιριστικών Τραπεζών με θέμα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τους και την δυνατότητα χρηματοδότησης τους από το ΤΧΣ."