Ανακαλούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων 7 παρτίδες του εμβολίου Epaxal, το οποίο χορηγείται κατά της ηπατίτιδας Α και διατίθεται σε προγεμισμένες σύριγγες.

Πρόκειται για τις παρτίδες με αριθμούς 3000139.01, 3000139.05, 3000144.05, 3000501.02, 3000502.03, 3000624.02 και 3000736.01.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η ανάκληση αποφασίστηκε διότι σε κάποιο σημείο της γραμμής παραγωγής εντοπίστηκαν ίχνη από υπολείμματα οξειδίου του σιδήρου, που μπορεί να έχουν επιμολύνει το σκεύασμα.

Υπενθυμίζεται ότι για παρόμοιο λόγο είχαν ανακληθεί πριν 10 μέρες, ορισμένες παρτίδες εμβολίου για την μηνιγγίτιδα.

in.gr