Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στη βόρεια Ελλάδα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην Ολυμπιάδα και αποτελεί το μεγαλύτερο έργο για το περιβάλλον στη βόρεια Ελλάδα και από τα σημαντικότερα έργα αποκατάστασης διεθνώς:

Δείγμα γραφής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ελληνικός Χρυσός είναι η οριστική αποκατάσταση της Ολυμπιάδας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στην πράξη απομακρύνονται οριστικά όλες οι αποθέσεις όλων των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων, δηλαδή 2,5 εκ. τόνοι παλιών μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων) που αποτέθηκαν στη γνωστή «λίμνη» της Ολυμπιάδας την περίοδο 1976-1995.

Παράλληλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης του χώρου που ελευθερώνεται σταδιακά, ώστε την τελευταία μέρα του έργου ολόκληρη η επιφάνεια της Ολυμπιάδας να αποδοθεί πλήρως αποκατεστημένη, μετά από 37 χρόνια στην τοπική κοινωνία.

Τα τέλματα που απομακρύνονται, μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού όπου γίνεται η επεξεργασία τους.

Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία παράγονται δύο προϊόντα:

  • Χονδρομερές τέλμα (εμπορεύσιμο υπόλειμμα, 2,1 Mt), που διοχετεύεται σε τσιμεντοβιομηχανίες
  • Συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (340 Κt) με περιεκτικότητα 20-25 γραμμάρια χρυσού/τόνο Με τις τρέχουσες τιμές του χρυσού είναι εμπορεύσιμο και διοχετεύεται σε μεταλλουργίες του εξωτερικού
«Όταν ξεκινήσαμε πριν δέκα χρόνια τη δραστηριότητά μας, υποσχεθήκαμε στους ανθρώπους της βορειοανατολικής Χαλκιδικής ότι θα καθαρίσουμε όλες τις παλιές αποθέσεις στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι με σκοπό να απελευθερωθεί πλήρως η παραλιακή ζώνη από την Ολυμπιάδα μέχρι την Ιερισσό. Ο καθαρισμός της Ολυμπιάδας έχει ξεκινήσει από το 2012. Σε περίπου πέντε χρόνια από σήμερα η περιοχή θα έχει καθαρίσει πλήρως», σημείωσε ο κ. Κώστας Γεωργαντζής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της "Ελληνικός Χρυσός".

Δείτε στο σχετικό video το έργο της αποκατάστασης:Περισσότερες πληροφορίες στο Blog της Ελληνικός Χρυσός:

http://www.hellas-gold.com/blog/metalleia-perivallon/68-ergazomaste-gia-to-periballon

Πηγή: www.hellas-gold.com