Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη με την οποία επισημαίνει την ανάγκη υλοποίησης άμεσων παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση του τμήματος του ΒΟΑΚ που βρίσκεται στα όρια του Δήμου, απέστειλε ο Δήμαρχος Κισάμου Θεόδωρος Σταθάκης.

Παράλληλα ο κ. Σταθάκης εκφράζει στην επιστολή του - η οποία κοινοποιείται και στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη - την αμέριστη υποστήριξη του Δήμου Κισάμου στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη διεκδίκηση της Περιφέρειας Κρήτης για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (BOAK), με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χωρίς την επιβολή διοδίων.

Όσον αφορά τις εργασίες που χρειάζεται να υλοποιηθούν στο ως άνω τμήμα του ΒΟΑΚ, προκειμένου να υπάρξει άρση της επικινδυνότητας και βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας, ο Δήμαρχος Κισάμου σημειώνει πως αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

• αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας και βελτίωση της αντιολισθηρότητάς του,
• αποκατάσταση και συμπλήρωση κατακόρυφής σήμανσης (πινακίδες πληροφοριακές και ρυθμιστικές που έχουν υποστεί φθορές ή λείπουν,
• αποκατάσταση και συμπλήρωση στηθαίων ασφαλείας,
• συντήρηση/βελτίωση των διαγραμμίσεων οδοστρώματος,
• τοποθέτηση οριοδεικτών και ανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια γάτας) σε σημεία όπου σήμερα δεν υπάρχουν,
• εκτέλεση φυτοτεχνικών εργασιών για την τοπική βελτίωση της ορατότητας
• καθαρισμό και η συμπλήρωση τάφρων απορροής ομβρίων,
• βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του ΒΟΑΚ στα όρια του Δήμου Κισάμου,
• απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, οι οποίες πέραν του γεγονότος ότι είναι παράνομες αποτελούν και κίνδυνο για τους οδηγούς.