Στα προγράμματα τουριστικής προβολής της Περιφερείας και των Δήμων, παραπέμπει το Υπουργείο Τουρισμού, απαντώντας σε Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της ΝΔ κ.Κυριάκου Βιρβιδάκη, αναφορικά με μέτρα αύξησης των επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Παράλληλα, στην Απάντηση γίνεται αναφορά και στην ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Αναλυτικότερα, στην Ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης ερωτούσε τους αρμόδιους Υπουργούς:

«Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προχωρήσουν συνεκτιμώντας και τις προτάσεις της έρευνας για να επιτευχθεί: 1. αύξηση των επισκεπτών στο φαράγγι της Σαμαριάς ανάλογη με αυτή που παρατηρείται στις αφίξεις στο Αεροδρόμιο Χανίων και 2. προβολή του σημαντικού αυτού μνημείου ιδιαίτερου φυσικού κάλους-καταφυγίου άγριας ζωής, το οποίο έχει κερδίσει σειρά σημαντικών εθνικών και διεθνών διακρίσεων;».

Στην απάντησή της, η Υπουργός Τουρισμού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«…Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, επικεντρώνεται στην προώθηση και προβολή των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος όπως αυτό που προσφέρει ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, προκειμένου να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τηρώντας αυστηρά τις αρχές της αειφορίας στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού.

Αναφορικά με την τουριστική προβολή των επιμέρους περιοχών της χώρας, αυτή πραγματοποιείται από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς του δημοσίου τομέα που προβάλλουν, έπειτα από την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας μας όπως προβλέπεται στο άρθ. 30 του ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α), τους τομείς στους οποίους η κάθε περιοχή έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Εκτός όμως των ενεργειών προβολής, η τουριστική ανάπτυξη των επιμέρους περιοχών μπορεί να επιτευχθεί και μέσω της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και των προγραμμάτων «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013», «Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013» που εστιάζουν μεταξύ άλλων στους τομείς του υπαίθριου και περιηγητικού τουρισμού.

Επιπλέον ο Ε.Ο.Τ ως βασικός κρατικός φορέας προβολής της χώρας, προβάλλει εκτός των άλλων περιοχών και το Φαράγγι της Σαμαριάς στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.visitgreece.gr/el/nature/canyons/samaria_gorge.»