Με τέσσερις πρωτοπόρες εργασίες συμμετείχε η Διεύθυνση Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Οκτωβρίου 2014 στην Αθήνα, με γενικό τίτλο «Το έξυπνο Νοσοκομείο». 

Σε μία από αυτές, στην εργασία με τίτλο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ιατρονοσηλευτικών Ροών και Πληροφοριών- ΠΑΝΑΚΕΙΑ», στην Δ/νση Πληροφορικής απενεμήθη Βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από το χρηματικό ποσό των 150€.

Το βραβείο απενεμήθη στον Διευθυντή Πληροφορικής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης κ. Γιώργο Μοσχοβάκη, που παρουσίασε και την εργασία, στην οποία εκτός από τον ίδιο συμμετείχαν επίσης ο Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρεθύμνου κ. Κ. Μαλλάς και ο Επιμελητής Α΄ της Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ κ. Δ. Καραμπέτσος.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ίδιου συνεδρίου, στην Δ/νση Πληροφορικής της 7η ΥΠΕ Κρήτης απενεμήθη και Εύφημη Μνεία για το σύνολο της Καινοτομικής Δράσης της, με σκοπό τη βελτίωση της Νοσοκομειακής Λειτουργίας στην Κρήτη.

Η Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με αφορμή αυτές τις σημαντικές διακρίσεις, που εκφράζουν και δικαιώνουν στο σύνολο τους το ουσιαστικό ενδιαφέρον για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσο καινοτόμων και πρωτοποριακών δράσεων και εφαρμογών, συγχαίρει θερμά και ευχαριστεί για το αμέριστο ενδιαφέρον τους και την επαγγελματική συνέπεια και συνείδηση τους τον Δ/ντή Πληροφορικής κ. Γ. Μοσχοβάκη, όλα τα στελέχη της Δ/νσης και κάθε συνεργαζόμενο της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.