Ο Δήμαρχος Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο από την Tετάρτη 22 έως την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, λόγω της συμμετοχής του:

• Την Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Οκτωβρίου θα συμμετέχει, στη ΙΓ΄ Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της .
• Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου , θα έχει συναντήσεις με υπηρεσιακούς και θεσμικούς παράγοντες στο ΥΠΕΚΑ.
• Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου , για το Παράρτημα του ΕΑΠ στο Δήμο Πλατανιά.

Τον Δήμαρχο θα αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος Σολιδάκης Εμμανουήλ.