Με πυρετώδεις ρυθμούς κινείται, πλέον, η διαδικασία έκδοσης της Ά προκήρυξης για τα νέα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας όπου αναμένεται να απασχολήσουν 50.000 ωφελούμενους, συνολικά, σε φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

Σύμφωνα, με ασφαλείς πληροφορίες, τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ, με τους πληρούντες τα κριτήρια να καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα αίτησης ώστε να διεκδικήσουν μια θέση απασχόλησης πεντάμηνης διάρκειας.

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, θα απορροφηθούν 15.000 άνεργοι, πανελλαδικά, οι οποίοι θα αφορούν, κυρίως, απόφοιτους υποχρεωτικής (ΥΕ) και δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης ενώ η επιλογή τους θα προκύψει με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (διάρκεια ανεργίας, οικογενειακή κατάσταση, ετήσιο εισόδημα, ηλικία) και κατάταξη από μηχανογραφικό λογισμικό του ΟΑΕΔ. 

Να υπενθυμίσουμε ό,τι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, της οποίες δεν εργάζεται κανείς.
3. Εγγεγραμμένοι, νέοι, άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Εγγεγραμμένοι, μακροχρόνια, άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. 
5. Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Γιώργος Σαριδάκης