Ανακοίνωση των Ευρωπαίων Φεντεραλιστών Κρήτης:

"Η ψήφος εμπιστοσύνης της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως συνέχεια του μηνύματος για σεβασμό του αποτελέσματος των ευρωπαϊκών εκλογών και της Συνθήκης της Λισαβόνας , που αποτέλεσαν ένα διαρκές αίτημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής θεσμικής δημοκρατίας και της δημοκρατικής νομιμοποίησης για τους Ευρωπαίους Φεντεραλιστές και για όλες τις φιλοευρωπαϊκές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φέρνει στο προσκήνιο νέες ελπίδες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ως τον μόνο παράγοντα που μπορεί να ενισχύσει την συνεργασία, να λειτουργήσει υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διαφορών εκεί όπου εκδηλώνονται συγκρούσεις, να δημιουργήσει ανάπτυξη και ευημερία για τους λαούς της Ευρώπης.

Σε μια περίοδο που η υψηλή ανεργία, οι καθημερινές ανάγκες των Πολιτών της Ευρώπης, ζητούν συνεκτικές, κοινές, ευρωπαϊκές πολιτικές και δράσεις, με τον εθνικισμό, τον εξτρεμισμό, τον δημαγωγικό ευρωσκεπτικισμό να βάλλουν κατά του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος, οι κοινοτικοί θεσμοί, οι εθνικές κυβερνήσεις, οι εκπρόσωποι μας στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια οφείλουν να εργασθούν για ανάπτυξη και συνοχή, για εξάλειψη των ελλειμμάτων στην αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, για περισσότερη θεσμική δέσμευση στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Είναι ιστορική ευκαιρία για την Ευρώπη να αλλάξει σελίδα, επιστρέφοντας στον Κοινοτισμό, στο οραματικό πνεύμα των Ιδρυτικών Συνθηκών. Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, θα συνεχίσουν να κινούνται για την υπεύθυνη πολιτικοποίηση της συζήτησης για την Ευρώπη, να εκφράζουν τα αιτήματα για περισσότερη Ευρώπη, διεκδικώντας βαθύτερη θεσμική, πολιτική, οικονομική ενοποίηση, αιτήματα και ιδέες κάτω από τα οποία συναντώνται διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις."