Από το Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι η αφισοκόλληση στα ταμπλό του Δήμου (σταθερά πλαίσια) γίνεται κατόπιν άδειας, η οποία εκδίδεται από την Οικονομική Υπηρεσία του, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Η αφισοκόλληση απαγορεύεται χωρίς την απαιτούμενη  άδεια. Στους παραβάτες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το Ν. 2946/01 περί υπαίθριας διαφήμισης και τα προβλεπόμενα στον κανονισμό καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων.

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 150 έως 1.500 ευρώ.