Από την 1η Νοεμβρίου έχουν τη δυνατότητα όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία να ενταχθούν στη ρύθμιση για τις οφειλές τους. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία φθάνει τα 11.318.922.995 ευρώ, ενώ όπως τόνισε, δεν θα υπάρχει καμία ευκαιρία για ρύθμιση μετά τον Μάρτιο. 

Στη ρύθμιση που ψηφίστηκε την Παρασκευή το απόγευμα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν 215.739 αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρωστάνε ασφαλιστικές εισφορές. 

Βήμα - Βήμα η ρύθμιση 

Η ρύθμιση αφορά σε όλα τα ταμεία εκτός από το ΝΑΤ και γίνεται ως εξής: 

α) Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων
β) Εξόφληση μέχρι δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90% 
γ) Εξόφληση μέχρι 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%
δ) Εξόφληση μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%
ε) Εξόφληση μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%
στ) Εξόφληση μέχρι 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%
ζ) Εξόφληση μέχρι 72ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30% 
η) Εξόφληση μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20% 

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές έως ένα εκατ. Ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,56%. 

Οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015. 

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ. 

Η αίτηση θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ή ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων όπου προβλέπεται, καθώς και η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-10-2014 και εφεξής. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. 

Όταν οφειλέτης μπει στη ρύθμιση του χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Επίσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος τους και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. 

Επιπλέον αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. 

Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τη δόση τότε χάνει άμεσα τα οφέλη της ρύθμισης και θα απαιτηθεί από τον ασφαλιστικό φορέα η απόδοση όλου του ποσού καθώς και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.