Το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης/Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΕΚΑ για τη διεξαγωγή των κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ενεργειακού επιθεωρητή. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πέραν της παρακολούθησης του εν λόγω σεμιναρίου δεν απαιτείται επιπλέον προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε ιδιώτες απόφοιτους μηχανικούς ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ δίνεται και η δυνατότητα (υπό προϋποθέσεις) παρακολούθησης του σεμιναρίου από τελειόφοιτους φοιτητές τεχνικών σχολών.

Το Εργαστήριο πρόσφατα ολοκλήρωσε τον ενδέκατο κύκλο σεμιναρίων για επιθεωρητές κτηρίων και ετοιμάζεται για την διεξαγωγή του δωδέκατου κύκλου που θα ξεκινήσει στις 10 Νοεμβρίου 2014. Τα μαθήματα διεξάγονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου στην Πολυτεχνειούπολη / Κουνουπιδιανά, 18:00-22:00 καθημερινά εκτός Τετάρτης και Σάββατο 10:00-14:00. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εφόσον συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου που υποστηρίζει τα σεμινάρια αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου και καταξιωμένους επαγγελματίες, διαθέτει δε όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό σε λογισμικό και συσκευές. Τα μαθήματα υποστηρίζονται από τη πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης (eclass), όπου αναρτάται όλη η απαιτούμενη πληροφορία (έντυπα, τεχνικά εγχειρίδια, νομοθεσία, υπολογιστικά εργαλεία, κλπ).

Επίσης στο σεμινάριο περιλαμβάνονται χωρίς επιπλέον κόστος:

α) παρουσίαση δειγμάτων δομικών υλικών (θερμομονωτικών, κουφωμάτων, κλπ.)

β) επίδειξη χρήσης εξοπλισμού θερμογραφικής αποτύπωσης, μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας (U), μέτρησης υαλοπινάκων και ενδοσκοπικής εξέτασης.

γ) εισαγωγή στη χρήση δωρεάν λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης (3D modeler) και άλλων χρήσιμων υπολογιστικών εργαλείων.

Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχής:
Α. Πουλιέζος, 6944460545, [email protected]
Ι. Σκιάς, 6977226873, [email protected]
WEB: http://pouliezos.dpem.tuc.gr/eee