Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ανακοινώνεται ότι στις 16 Οκτωβρίου ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Νόμος 4304/2014 (ΦΕΚ 234, 23/10/2014, Τεύχος Ά) όπου στο άρθρο 24 προβλέπονται ρυθμίσεις για οφειλές προς τους Δήμους που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Πιο συγκεκριμένα, επανέρχονται, συμπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α'), που ρυθμίζει οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, οι αιτήσεις για υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις οφειλών αφορούν σε βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30/10/2014 και πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Για το σκοπό αυτό, καλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, να προσέλθουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία βάσει του Νόμου) στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στις ευνοϊκές ρυθμίσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στα τηλ: 28913 40322, 28913 40323 (Αρκαλοχώρι), 28913 40125 (Καστέλλι), 28913 40405 (Θραψανό).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, ενώ οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ορίζουν την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων χωρίς άλλη διατύπωση για οφειλέτες που μετά τις 30/11/2014 θα διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές χωρίς υπαγωγή στις ρυθμίσεις.