Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες ότι ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων υλοποιεί προγράμματα εκμάθησης στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις θεματικές ενότητες και την υποβολή αίτησης στους αντίστοιχους τομείς προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω link:
http://www.dimos-archanon-asterousion.gr/edu/kdvmdimou/kdvm1.html

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στις:
κ. Μπαλασάκη Αλίκη, κ. Παπαδογιαννάκη Ειρήνη

Τηλ. 2813401154

email: [email protected]