Σήμερα στις 6:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Πρεβελάκη & Γρεβενών, πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της δημοτικής κίνησης "Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες" με θέματα:

• Ενημέρωση - απολογισμός της μέχρι σήμερα δράσης μας και

• προγραμματισμός για το διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου