Σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη για τις περιπτώσεις μεμονωμένων ελληνικών τραπεζών οι οποίες δεν διαθέτουν «επαρκείς αποδεκτές εξασφαλίσεις» και έτσι δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως το πρόγραμμα δανειοδότησης TLTRO, απαντά ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι.

Πιο συγκεκριμένα, ο έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του, έθετε το θέμα της συμμετοχής των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα στοχευμένης χρηματοδότησης TLTRO της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το οποίο τα τραπεζικά ιδρύματα θα δανείζονται με ευνοϊκούς όρους από την ΕΚΤ, υπό την προϋπόθεση ότι θα διοχετεύουν την παρεχόμενη ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο κ. Παπαδημούλης ζητούσε από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ να τον ενημερώσει κατά πόσο «υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή των κανόνων επιλεξιμότητας ενεχύρων, ώστε να “ξεκλειδώσουν” κεφάλαια για χώρες, όπως η Ελλάδα, που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση», με δεδομένο ότι «οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τις χορηγήσεις δανείων προς καταναλωτές και επιχειρήσεις και η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υφεσιακή τροχιά».

Η απάντηση του επικεφαλής της ΕΚΤ στον κ. Παπαδημούλη αναφέρει:

«Στον βαθμό που οι ελληνικές τράπεζες πληρούν τα σχετικά κριτήρια καταλληλότητας, μπορούν να ωφεληθούν από τα μέτρα που υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τον Ιούνιο του 2014 με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργίας του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής μέσω της στήριξης του δανεισμού προς την πραγματική οικονομία.

Ενδεχομένως να υπάρχουν μεμονωμένες τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς αποδεκτές εξασφαλίσεις ώστε να δανειστούν έως το όριο δανεισμού τους στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος επί του παρόντος αξιολογούν κατά πόσον ισχύει αυτό».

newsbeast.gr